Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de week van 1 tot 4 maart kunt u uw kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. 

Vanwege de coronamaatregelen worden de aanmelddagen over 4 dagen uitgespreid:
Maandag 1 maart van 17.00 – 21.00 uur achternamen die beginnen met de letters A t/m F
Dinsdag 2 maart van 17.00 – 21.00 uur achternamen die beginnen met de letters G t/m M
Woensdag 3 maart van 17.00 – 21.00 uur achternamen die beginnen met de letters N t/m S
Donderdag 4 maart van 17.00 – 21.00 uur achternamen die beginnen met de letters T t/m Z .

Op de aanmeldingsdag brengt u onderstaande documenten mee:

 • kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van kind en ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden overgenomen;
 • origineel schooladviesformulier met unieke code, inclusief handtekening in blauw van directeur basisschool (dit geldt voor leerlingen van de regio Tilburg e.o.; voor leerlingen buiten de regio Tilburg een onderwijskundig rapport van de basisschool);
 • verslag van psychologische test en aanvullend schoolonderzoek (indien aanwezig);
 • burgerservicenummer.

Het formulier met persoonsgegevens (hieronder) kunt u alvast digitaal invullen via deze website, of, mocht dit niet lukken, ter plekke op school invullen.

De gegevens die u invult op dit formulier worden ook naar uw e-mail verzonden.
LET OP: Het kan zijn dat het bericht in uw spam/ongewenste mail terechtkomt! 

Wij zullen het ingevulde formulier voor u printen zodat u dit tijdens het intakegesprek kunt doornemen met een onze collega's.

We zien u, samen met uw zoon of dochter, bij de aanmelding!

Het Koning Willem II College hecht waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeel. Meer informatie kunt u lezen in het privacy statement op onze website willem2.nl.

 

Aanmelding brugklas 2021-2022

1. Per­soons­ge­gevens leerling

Man Vrouw
Nederland Anders
Nee Ja

2. Adres­ge­ge­vens leerling

Let op: gegevens ouder(s)/ver­zorger(s) invullen bij onderdeel 5.

3. Gegevens Basisschool

Nee Ja
Nee Ja

4. Keuze

Bij gebleken geschiktheid, voorkeur voor plaatsen in brugklas: (leidend is het plaatsingsadvies van de basisschool gegeven bij de warme overdracht)

mavo/havo havo/atheneum atheneum/gymnasium
Sport Extra ICT & Mediadesign Atelierklas Muziek Drama Geen
Niet van toepassing Vooropleiding dans (DaMu-regeling) Topsportopleiding
Ja Nee

5. Gegevens ou­der(s)/ver­zorg­er(s)

Eerste ouder/verzorger

Zelfde als leerling Anders
Ja Geen
Zelfde als leerling Anders
Eerste ouder/verzorger Tweede ouder/verzorger

6. Ondertekening

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:

 • dat alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt;
 • dat u eventuele testverslagen of -rapporten van uw kind binnen twee weken na de aanmelding aan de school verstrekt;
 • dat u toestemming geeft aan de school om relevante informatie op te vragen/te geven aan (vorige) school/scholen of andere begeleidingsinstellingen t.b.v. toelating of begeleiding van uw kind;
 • akkoord te gaan met het bespreken van uw kind in het Zorg Adviesteam, indien de school daartoe aanleiding ziet;
 • zich akkoord met de schoolkosten en de schoolregels, zoals gepubliceerd in de schoolgids en op de website;
 • uw kind alle lessen en onderwijsondersteunende (groeps)activiteiten te laten volgen;
 • akkoord te gaan met het eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw kind bij uitingen van de school;
 • bij aanmelding voor een plusprofiel, akkoord te gaan met een verplichte jaarlijkse bijdrag van €150,00 (Atelierklas, Muziek, Drama) of €125,00 (Sport extra, ICT & Mediadesign). Deze betaling wordt voor de start van het nieuwe schooljaar door onze financiële administratie geïncasseerd.
 • bij aanmelding voor de topsportopleiding, akkoord te gaan met het gegeven dat topsporters die niet zijn aangesloten bij de Stichting Topsportopleiding Tilburg een bijdrage van €150,00 per schooljaar betalen aan de school. Deze betaling wordt voor de start van het nieuwe schooljaar door onze financiële administratie geïncasseerd.