Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Fijn dat u van plan bent uw zoon/dochter op onze school aan te melden.

U kunt uw kind aanmelden op 

 • dinsdag 3 maart (Achternaam A t/m K) en
 • donderdag 5 maart (Achternaam L t/m Z)

bij ons op school. Beiden dagen van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur.

Op de aanmeldingsdag brengt u onderstaande documenten mee:

 • kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van kind en ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden overgenomen;
 • origineel schooladviesformulier met unieke code, inclusief handtekening in blauw van directeur basisschool (dit geldt voor leerlingen van de regio Tilburg e.o.; voor leerlingen buiten de regio Tilburg een onderwijskundig rapport van de basisschool);
 • verslag van psychologische test en aanvullend schoolonderzoek (indien aanwezig);
 • burgerservicenummer.

Het formulier met persoonsgegevens (hieronder) kunt u alvast digitaal invullen via deze website, of, mocht dit niet lukken, ter plekke op school invullen.

De gegevens die u invult op dit formulier worden ook naar uw e-mail verzonden.
LET OP: Het kan zijn dat het bericht in uw spam/ongewenste mail terechtkomt! 

Wij zullen het ingevulde formulier voor u printen zodat u dit tijdens het intakegesprek kunt doornemen met een onze collega's.

We zien u, samen met uw zoon of dochter, graag op 3 of 5 maart! 

Het Koning Willem II College hecht waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeel. Meer informatie kunt u lezen in het privacy statement op onze website willem2.nl.

Aanmelding brugklas 2020-2021

1. Per­soons­ge­gevens leerling

Man Vrouw
Nederland Anders
Nee Ja

2. Adres­ge­ge­vens leerling

Let op: gegevens ouder(s)/ver­zorger(s) invullen bij onderdeel 5.

3. Gegevens Basisschool

Nee Ja
Nee Ja

4. Keuze

mavo/havo havo/atheneum atheneum/gymnasium
Sport Extra ICT & Mediadesign Atelierklas Podiumklas Geen
Podiumklas - Accent op drama/musical Podiumklas - Accent op muziek/zang
Niet van toepassing Vooropleiding dans (DaMu-regeling) Topsportopleiding
Ja Nee
Akkoord bijkomende kosten

Bij aanmelding voor een plusprofiel verklaart u zich akkoord met een verplichte jaarlijkse bijdrage van €150,00 (muzisch podiumklas, muzisch atelierklas) of €125,00 (sport extra, ict & mediadesign). Deze betaling wordt voor de start van het nieuwe schooljaar door onze financiële administratie geïncasseerd.

 

Bij aanmelding voor de topsportopleiding verklaart u zich akkoord met het gegeven dat topsporters die niet zijn aangesloten bij de Stichting Topsportopleiding Tilburg een bijdrage van €150,00 per schooljaar betalen aan de school. Deze betaling wordt voor de start van het nieuwe schooljaar door onze financiële administratie geïncasseerd.

5. Gegevens ou­der(s)/ver­zorg­er(s)

Eerste ouder/verzorger

Zelfde als leerling Anders
Ja Geen
Zelfde als leerling Anders
Eerste ouder/verzorger Tweede ouder/verzorger

6. Ondertekening

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:

 • dat alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt;
 • dat u eventuele testverslagen of -rapporten van uw kind binnen twee weken na de aanmelding aan de school verstrekt;
 • dat u toestemming geeft aan de school om relevante informatie op te vragen/te geven aan (vorige) school/scholen of andere begeleidingsinstellingen t.b.v. toelating of begeleiding van uw kind;
 • akkoord te gaan met het bespreken van uw kind in het Zorg Adviesteam, indien de school daartoe aanleiding ziet;
 • zich akkoord met de schoolkosten en de schoolregels, zoals gepubliceerd in de schoolgids en op de website;
 • uw kind alle lessen en onderwijsondersteunende (groeps)activiteiten te laten volgen;
 • akkoord te gaan met het eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw kind bij uitingen van de school;