Klik hier voor het filmpje over de plusprofielen

Aanmelding Plusprofielen 2e en 3e klas 2019-2020

1. Ge­gevens leerling

Ja Nee
Sport Extra ICT & Mediadesign Atelierklas Podiumklas

2. Keuze volgend schooljaar

Sport Extra ICT & Mediadesign Atelierklas Podiumklas Geen
Podiumklas - Accent op drama/musical Podiumklas - Accent op muziek/zang
Ja Nee
Ja Nee

3. Gegevens ou­der/ver­zorg­er

Op onderstaand emailadres ontvangt u de bevestiging van deze inschrijving.

4. Ondertekening

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:

  • dat alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt;
  • dat u, indien u gekozen heeft voor een plusprofiel, akkoord gaat met de bijkomende kosten van €125,- voor de twee-uurs plusprofielen (Sport Extra, ICT & Mediadesign, Atelierklas of Podiumklas) of €150,- voor de vier-uurs plusprofielen (Atelierklas i.c.m. Musicalklas of Podiumklas i.c.m. Musicalklas);
  • akkoord te gaan met het eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw kind bij uitingen van de school;