Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Fijn dat u van plan bent uw zoon/dochter op onze school aan te melden. Om deze aanmelding op dinsdag 6 of donderdag 8 maart a.s. zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen we u vriendelijk om dit ingevulde formulier thuis te printen en te ondertekenen.

Op de aanmeldingsdag brengt u dit formulier, samen met onderstaande documenten, mee:

  • kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van kind en ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden overgenomen;
  • origineel schooladviesformulier met unieke code, inclusief handtekening in blauw van directeur basisschool (dit geldt voor leerlingen van de regio Tilburg e.o.; voor leerlingen buiten de regio Tilburg een onderwijskundig rapport van de basisschool);
  • verslag van psychologische test en aanvullend schoolonderzoek (indien aanwezig);
  • burgerservicenummer.

We zien u, samen met uw zoon of dochter, graag op 6 of 8 maart! 

Schoolleiding Koning Willem II College

LET OP: Na invullen wordt het formulier verzonden naar uw email. Het kan zijn dat het bericht in uw spam/ongewenste mail terecht komt! Mocht het dus lijken alsof u geen bericht ontvangt, kijk dan eerst in deze mappen!

PS: Mocht het u onverhoopt toch niet lukken het formulier digitaal te verwerken, dan is er op de aanmeldingsdagen natuurlijk de mogelijkheid het formulier handmatig in te vullen. 

 

Ga naar aanmeldformulier