Beste ouder(s)/verzorger(s), 

op 16 maart tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u uw kind aanmelden op onze school indien het op een andere school is uitgeloot.

Op de aanmeldingsdag brengt u onderstaande documenten mee:

  • kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van kind en ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden overgenomen;
  • origineel schooladviesformulier met unieke code, inclusief handtekening in blauw van directeur basisschool (dit geldt voor leerlingen van de regio Tilburg e.o.; voor leerlingen buiten de regio Tilburg een onderwijskundig rapport van de basisschool);
  • verslag van psychologische test en aanvullend schoolonderzoek (indien aanwezig);
  • burgerservicenummer.